¬†Enostavno B2B narońćanje vaŇ°ih konfigurabilnih izdelkov

Najbolj enostaven sistem za prodajo konfigurabilnih izdelkov, izdelkov z dinamińćnimi sestavnicami ter poslovno logiko narońćanja. Omogońćite vaŇ°im B2B kupcem, da si sami pripravljajo ponudbe ali oddajajo narońćila v vaŇ° ERP sistem.
Zaupajo nam

01 SESTAVITE

Katalogu izdelkov dodajte poslovno logiko narońćanja

Uvozite seznam artiklov iz ERP kataloga, mu dodajte klasifikacijo, strukturo, relacije in povezave med artikli ter dolońćite poslovno logiko narońćanja. Dodajte mu Ň°e cenike in politiko popustov.

Prodajni sistem samodejno ustvari enostavno orodje za hitro in brezhibno pripravo ponudb ter oddajo narońćil, brez da bi podrobno poznali poslovno logiko narońćanja izdelkov.

katalog artiklov in izdelkov

02 AVTOMATIZIRAJTE

Avtomatizirajte proces priprave ponudbe in oddaje narońćila

Prejem narońćila kupca zahteva veliko dela: vnos ponudbe, potrjevanje, obdelava narońćila, dolońćanje datuma dobave, proizvodnje in delovnih nalogov ter logistike.

SaleSqueze s pomońćjo poslovne logike izdelkov samodejno ustvari ponudbo, izrańćuna cene, popuste ter sestavi natanńćno kosovnico narońćila ter po potrebi v vaŇ°em ERP odpre tudi nov identifikator. Priprava ponudbe in oddaja narońćila Ň°e nikoli ni bila hitrejŇ°a!

03 ODPRAVITE

Nińć veńć rońćnega vnosa podatkov ‚Äď vaŇ°i kupci si ponudbo ustvarijo sami

VaŇ°a prodajna ekipa vsa narońćila sprejme, zajame, preveri in rońćno obdela ter vnese podatke v vaŇ°e obstojeńće sisteme CRM in ERP.¬†

S SaleSqueze CPQ lahko svoje kupce vkljuńćite neposredno v vaŇ° prodajni sistem in jim omogońćite, da si sami pripravijo ponudbo, izvedejo in sledijo narońćilo ter preverijo dobave. Poslovite se od rońćnega dela in neŇ°teto napak v prodaji ter digitalizirajte proces prodaje.

product-catalog

04 RASTITE

Pridobivajte nove kupce, namesto da obdelujete narońćila obstojeńćih

Z avtomatiziracijo procesa narońćanja pridobite dragocen ńćas v prodaji, ki tako lahko obdela dosti veńć narońćil kupcev, glavnino svojega ńćasa pa posveti iskanju novih.

CPQ prodajni sistem vam pomaga tudi hitro in uńćinkovito uvesti nove ńćlane prodajne ekipe in razŇ°iriti mreŇĺo kupcev, saj je poslovna logika narońćanja vaŇ°ih izdelkov zajeta in vgrajena v sistemu, ki je enostaven za uporabo.

Pogovorimo se o platformi za narońćanje, namenjeni B2B kupcem.

    Prijava na novice

    Prvi spoznajte naŇ°e novosti in posebne ponudbe.

      Meni