Poenostavite narońćanje za kupce in prodajno ekipo

SaleSqueze ponuja popolnoma nov pristop k narońćanju in obdelavi narońćil. Kupci lahko raziŇ°ńćejo in konfigurirajo izdelke, nato pa sami oddajo povpraŇ°evanje in narońćilo. Tako so prodajne ekipe uńćinkovitejŇ°e, bolje organizirane in porabijo veliko manj ńćasa za obdelavo narońćil.

Poenostavite narońćanje za vaŇ°e kupce

Enostavno, hitro in na voljo 24/7. Vodena izkuŇ°nja narońćanja, ki je dostopna kjer koli in na kateri koli napravi.

SamopostreŇĺno narońćanje
Upravljanje narońćil in sledenje
Konfiguracija izdelka in rezervni deli
Prodajni pomońćnik in vodenje sta na voljo 24/7

Kako deluje?

SaleSqueze je kanal za narońćanje, ki je vaŇ°im strankam na voljo 24 ur na dan. Sinhronizirajte njihove pogoje in cene iz svojega ERP in jih povabite, da ga uporabijo za upravljanje vseh svojih narońćil.

KakŇ°ne so prednosti?

Za razliko od elektronske poŇ°te in telefonskih klicev, kjer je narońćanje neorganizirano in mora vaŇ°a ekipa sodelovati pri njegovem upravljanju, SaleSqueze sam organizira narońćanje. Narońćila se sinhronizirajo z ERP in stranke lahko takoj vidijo napredek brez dodatnega dela.

Kako deluje?

SaleSqueze je osebni kanal za narońćanje, ki je vaŇ°im strankam na voljo 24 ur na dan. Sinhronizirajte njihove pogoje in cene iz svojega ERP in jih povabite, da ga uporabijo za upravljanje vseh svojih narońćil.

KakŇ°ne so prednosti?

Za razliko od elektronske poŇ°te in telefonskih klicev, kjer je narońćanje neorganizirano in mora vaŇ°a ekipa sodelovati pri njegovem upravljanju, SaleSqueze sam organizira narońćanje. Narońćila se sinhronizirajo z ERP in stranke lahko takoj vidijo napredek brez dodatnega dela.

Poenostavite obdelavo narońćil za vaŇ°o prodajno ekipo

Avtomatizirana obdelava narońćil, ki razbremeni vaŇ°e zaposlene odgovarjanja na stotine telefonskih klicev in elektronskih sporońćil.

Upravljavec narońćil
Portal za stranke
Sinhronizacija z ERP
Prodajni pomońćnik
Standardiziran postopek narońćanja
Natanńćne kosovnice izdelkov

Kako deluje?

Prodajne ekipe obińćajno rońćno vnaŇ°ajo narońćila v ERP. SaleSqueze pa nadomesti rońćna, zamudna orodja z avtomatizacijo in stranke same oddajo natanńćna narońćila neposredno v ERP.

KakŇ°ne so prednosti?

Elektronska poŇ°ta in telefon nista bila zasnovana za obdelavo narońćil. Pojavljajo se napake, stroŇ°ki so visoki, stvari se pozabljajo, teŇĺko je imeti vse pod nadzorom in stranke se pogosto pritoŇĺujejo. SaleSqueze zdruŇĺuje samopostreŇĺno narońćanje z avtomatsko obdelavo narońćil, s ńćimer nadomesti elektronsko poŇ°to in telefon ter zagotovi boljŇ°o reŇ°itev.

Kako deluje?

Prodajne ekipe obińćajno rońćno vnaŇ°ajo narońćila v ERP. SaleSqueze pa nadomesti rońćna, zamudna orodja z avtomatizacijo in stranke same oddajo natanńćna narońćila neposredno v ERP.

KakŇ°ne so prednosti?

Elektronska poŇ°ta in telefon nista bila zasnovana za obdelavo narońćil. Pojavljajo se napake, stroŇ°ki so visoki, stvari se pozabljajo, teŇĺko je imeti vse pod nadzorom in stranke se pogosto pritoŇĺujejo. SaleSqueze zdruŇĺuje samopostreŇĺno narońćanje z avtomatsko obdelavo narońćil, s ńćimer nadomesti elektronsko poŇ°to in telefon ter zagotovi boljŇ°o reŇ°itev.

Postopek narońćanja, ki poskrbi, da je vse sinhronizirano

VaŇ°e stranke, vaŇ°a prodajna ekipa in vaŇ°a proizvodnja bodo vedno na tekońćem.

Potrditve in dobavni roki
Dobavnice, rańćuni, dokumenti
Stanje narońćil in posodobitve
NajnovejŇ°e informacije po elektronski poŇ°ti

KakŇ°ne so prednosti?

Veńćina proizvodnih podjetij porabi preveńć ńćasa in denarja za komunikacijo v zvezi z narońćili ter za poŇ°iljanje stanja narońćila in dokumentov. SaleSqueze samodejno obveŇ°ńća vsakogar, s ńćimer ostane veńć dragocenega ńćasa za bolj produktivno delo, ki hitreje omogońća izpolnitev narońćila.

Edina platforma, ki jo potrebujete za upravljanje prodaje

SaleSqueze ni le platforma za narońćanja in obdelave narońćil, odlińćno se odreŇĺe tudi pri upravljanju vaŇ°e prodaje. Naj bodo konfiguratorji izdelkov in katalogi javni, da uporabite ta kanal za pridobivanje novih strank in prejemanje povpraŇ°evanj brez komunikacijskih teŇĺav.

KakŇ°ne so prednosti?

Z zdruŇĺevanjem prodaje in narońćanja SaleSqueze omogońća vaŇ°i ekipi in strankam, da opravijo vse na enem mestu. Eno orodje za oddajo narońćil. Eno mesto za preverjanje sprememb stanja in posodobitev dokumentov. Nińć veńć iskanja po stotinah elektronskih sporońćilih, da bi naŇ°li narońćilnico, potrditev, dobavnico ali rańćun.

Prodaja preko e-maila in telefona je preteklost. Vizualna in digitalna prodaja je prihodnost.

Digitalizirajte prodajo kompleksnih izdelkov