Pogoji storitve in uporabe platforme SaleSqueze

Pogodbenih pogojev za uporabo platforme SaleSqueze so navedene spodaj.
Pred sklenitvijo pogodbe in uporabo platforme SaleSqueze natančno preberite pravila in pogoje uporabe.