Splošni pogoji udeležbe na dogodku Podatki 4.0: temelj digitalizirane proizvodnje

1. Splošne določbe

Splošni pogoji urejajo namen in pogoje, pod katerimi bodo potekal dogodek Podatki 4.0: temelj digitalizirane proizvodnje, ki ga organizirajo podjetja:

  • SaleSqueze d.o.o., Kamnitnik 17, 4220 Škofja Loka, Davčna številka SI:48802565, Matična številka: 8987963000
  • Kalmia d.o.o., Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka, Davčna številka SI:55684530, Matična številka: 6608124000
  • INTERA d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj, Davčna številka SI: 76195139, Matična številka: 1482084000
  • UNIJA SIBIT d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Davčna številka SI: 28684222, Matična številka: 2048019000
  • Kanela, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka, Davčna številka SI: 58985298, Matična številka: 9036261000

(v nadaljevanju: dogodek), način prijave nanje, pogoje udeležbe in postopek morebitne odjave od posameznega dogodka pred njegovo izvedbo. Organizatorji dogodka so podjetja SaleSqueze d.o.o,  Kalmia d.o.o., Intera d.o.o., UNIJA SIBIT d.o.o. in Kanela, d.o.o. (v nadaljevanju: organizatorji).

Splošni pogoji so sestavni del prijave na dogodek. Posameznik, ki se prijavi na dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.salesqueze.com/pogoji-uporabe/

2. Prijava na dogodek

Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani https://salesqueze.com/podatki-4-0-temelj-digitalizirane-proizvodnje, kjer mora posameznik obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, e-mail in podjetje). Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni. Predhodna prijava na dogodek je obvezna, saj je število mest omejeno. Na dogodek lahko posameznik prijavi samo sebe osebno.

S prijavo se posameznik tudi strinja in dovoljuje, da organizatorji dogodek snemajo in/ali fotografirajo ter po dogodku posnetke in fotografije javno objavijo.

3. Udeležba na dogodku

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je predhodna prijava nanj obvezna. Posameznik si stroške prevoza na dogodek ali druge stroške, ki bi nastali v okviru prijave ali udeležbe na dogodku, krije sam. Dogodka se udeležuje prostovoljno. Odpoved prijave na dogodek lahko sporoči pisno po e-pošti na naslov ajda@salesqueze.com.

4. Odpoved dogodka s strani organizatorjev

Organizatorji si pridržujejo pravico, da vsebino dogodka prilagodijo ter da v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodijo ali odpovejo. O morebitni odpovedi bodo organizatorji obvestil prijavljene na dogodek najpozneje dan pred dogodkom, in sicer prek elektronske pošte na e-naslov, ki ga je posameznik navedel v prijavi na dogodek.

Organizatorji si prav tako pridržuje pravico, da osebi, ki bi motila potek dogodka oz. se na dogodku ne bi vedla primerno, prepove udeležbo na dogodku oz. jo prosi, da prostor dogodka zapusti. V takšnem primeru ali v primeru odpovedi organizatorji ne odgovarjajo za morebitno nastalo škodo udeležencu.

5. Uporaba osebnih podatkov

Upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na dogodek ali drugače v okviru dogodka, so organizatorji, ki se zavezujejo, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranili in uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Nameni so opredeljeni na spletni strani salesqueze.com/politika-zasebnosti/

Osebne podatke o udeleženih dogodka bodo prejeli vsi organizatorji dogodka:

  • SaleSqueze d.o.o., Kamnitnik 17, 4220 Škofja Loka, Davčna številka SI:48802565, Matična številka: 8987963000
  • Kalmia d.o.o., Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka, Davčna številka SI:55684530, Matična številka: 6608124000
  • INTERA d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj, Davčna številka SI: 76195139, Matična številka: 1482084000
  • UNIJA SIBIT d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Davčna številka SI: 28684222, Matična številka: 2048019000
  • Kanela, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka, Davčna številka SI: 58985298, Matična številka: 9036261000

6. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 5. aprila 2022 naprej ter se nanašajo na dogodek Podatki 4.0: temelj digitalizirane proizvodnje.

Škofja Loka, 5. april 2022